INŽENJERIJSKA PLASTIKA

 

   Industrijska plastika se sve više koristi kao zamena za uobičajene materijale, kao što su drvo, metal i staklo. Jedna od glavnih prednosti primene je jednostavnija i brža obrada.  Zbog male specifične težine  cena plasticnog dela je niža od cene istog tog komada napravljenog od tradicionalnih materijala. Mnoge vrste plastike su vrlo otporne na hemikalije i habanje. Plastični materijali imaju veliku primenu u metalnoj, hemijskoj, tekstilnoj, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. Inženjerska plastika je dostupna u obliku šipki, ploča i cevi.

 

Vrste industrijske plastike u našoj ponudi:

 

 • POLIAMID 6 (PA 6)
 • POLIAMID 6 MO (PA 6 MO)
 • POLIAMID 6.6 (PA 6.6)
 • POLIPROPILEN
 • POLIACETAL (POM C)
 • TEFLON (PTFE)
 • POLIETILEN

 

Primena inženjerske  plastike u industriji:

 

 • u crnoj i obojenoj metalurgiji
 • u tekstilnoj industriji
 • u industriji kože i obuće
 • u prehrambenoj industriji
 • u drvnoj, industriji papira i celuloze
 • u industriji vozila
 • poljoprivredi i industriji pioljoprivrednih mašina
 • u rudarstvu i građevinarstvu
 • u elektro industriji
 • u hemijskoj industriji